Nové zelené námestie rozšíri nábrežie Dunaja, navrhnú ho architekti z BETWEEN

03.04.2024

V Bratislave priamo na nábreží Dunaja vznikne nové verejné parkové námestie s viac ako tromi desiatkami vzrastlých stromov. Rozšíri nábrežnú promenádu, a poskytne aj v horúcich dňoch príjemnú mikroklímu. Víťazný návrh vzišiel z vyzvanej architektonickej súťaže vyhlásenej spoločnosťou WOAL, v ktorej majú podiel J&T Real Estate (JTRE) a Cresco Real Estate. Víťazom súťaže je ateliér BETWEEN. Hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť Bratislava – Staré Mesto, ktoré zadefinovali viaceré kritériá pre budúce zelené námestie, boli aj súčasťou poroty. Víťazný návrh bude realizovaný v súlade s Manuálom verejných priestorov - Princípy a štandardy zelene v meste od MIB.

Spoločnosť WOAL plánuje na nábreží Dunaja medzi objektami Výskumného ústavu vodného hospodárstva a River Parkom zveľadiť a rozšíriť plochy nábrežnej promenády o ďalšie zelené verejné priestory s funkciami, ktoré umožňujú trávenie voľného času a obohatia rozšírený priestor promenády. Zástavba je rozdelená do dvoch samostatných celkov. Medzi nimi vznikne parkové námestie.

Dohoda s mestom nás zaväzuje využiť toto územie na nábreží Dunaja ako verejné námestie s kvalitnou zeleňou, ktoré bude prispievať k znižovaniu prehrievania verejných mestských priestorov, “ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Architekti mali za úlohu v návrhu použiť dlhoveké druhy stromov s veľkými korunami, ktoré sú vhodné do mestského prostredia a odolné voči suchu a klimatickej zmene.

Podmienky súťaže sme tvorili spoločne s mestom a mestskou časťou. Jednou z nich bolo napríklad použitie takého množstva a typov drevín, ktoré by vo vzrastlom stave poskytli tieň pre viac ako polovicu nezastavanej časti námestia,“ dopĺňa CEO Cresco Real Estate Ján Krnáč.

Do súťaže o budúcu podobu parkového námestia bolo oslovených 11 slovenských a českých krajinných ateliérov. Šesť ateliérov predložilo svoje návrhy.

Porota mala možnosť diskutovať o návrhoch, ktoré boli všetky na vysokej odbornej úrovni zodpovedajúcej priestoru, ktorý má vysokú identifikačnú hodnotu pre občanov mesta,” hovorí predseda poroty a uznávaný urbanista Peter Gero.

Členmi poroty boli aj Štefan Hasička z kancelárie hlavného architekta Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a starosta Starého Mesta Matej Vagač. Porota sa po dôkladnom zvážení a rozsiahlej diskusii venovanej každému návrhu osobitne uzniesla, že víťazom architektonickej súťaže na vytvorenie nového námestia na nábreží Dunaja budú architekti návrhu z ateliéru BETWEEN.

Návrh, ktorý komisia odporúča, je silný v jednotlivých funkciách. Ich skĺbením vytvára vysokú užívateľskú flexibilitu. Zároveň nekopíruje, ale dopĺňa program okolitých objektov, ktoré všetky budú mať živé vnútrobloky a samotnej dunajskej promenády. Kombinácia prírodných prvkov vytvára zaujímavú mestskosť a zároveň príťažlivosť pre pobyt aj rôzne aktivity. Takýto priestor nepotrebuje „návod na použitie“, autori vytvorili veľmi intuitívny koncept,“ opisuje návrh Peter Gero.

Ateliér BETWEEN postavil návrh na idei spojenia. Priestor má spájať všetko a všetkých, ktorí sa v území budú nachádzať, presúvať či vstupovať doň. Každý si tu nájde svoje miesto.

Nás bavia hry s medzipriestormi, veď my sme „between“. Preto nás oslovila hra s priestorom, ktorý je niekde medzi mestom a okolitou krajinou, ktorá začína riekou,“ hovorí Katarína Fejo, senior architekt z ateliéru BETWEEN.

Ideu spojenia symbolizujú zelené ostrovy, ktoré organicky prepájajú chodníky. Košaté platany budú aj v horúcom lete príjemne tieniť a ochladzovať prostredie. Do zelených ostrovov sú integrované dažďové záhrady, ktoré dokážu zadržať povrchovú vodu a prispieť k schladeniu mikroklímy tohto verejného priestoru. Ideu spojenia napĺňajú aj trávniky. Architekti ich doplnili o rôzne druhy bylín a nízkych kríkov. Mäkké plochy sú tematicky rozdelené tak, aby slúžili ľuďom, ale aj prírode, napríklad opeľovačom.

Prišlo nám nesmierne dôležité chápať priestor v širšom kontexte. Pracovať s motívom kontinuálneho pohybu po nábreží a vytvoriť priestor, kde keď chcem, môžem ísť ďalej pozdĺž nábrežia, alebo ma ten priestor vtiahne dovnútra do akejsi oázy pokoja pri rieke,“ hovorí Tomáš Hanáček, senior architekt z ateliéru BETWEEN.

Parkové námestie bude niesť názov po inžinierovi a vynálezcovi grófovi Lanfranconi, ktorý sa zaslúžil o projekt regulácie Dunaja a ochránil Bratislavu pred povodňami. Brehy Dunaja ako ich poznáme dnes, vysoké a obložené kameňom, sú práve výsledkom jeho návrhu.

V druhej polovici mesiaca apríl bude na nábreží výstava všetkých súťažných návrhov.

Kontakt pre médiá

Marek Tettinger

E-mail: tettinger@newschool.sk

Mobil: +421 918 707 252

O spoločnosti WOAL

Spoločnosť Woal realizuje investičné zámery svojich vlastníkov (spoločnosti J&T Real Estate a Cresco Real Estate) na Dvořákovom nábreží v Bratislave v tesnej blízkosti projektu River Park, v rámci „Polyfunkčného komplexu CPR – bloky A, B a C“. Projekt tvoria tri časti – polyfunkčný blok A, ktorý pripravuje spoločnosť Cresco Real Estate, polyfunkčný blok C, ktorý pripravuje J&T Real Estate a blok B, ktorý pripravuje spoločnosť Woal.


Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Email

Adresa

Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu

811 02 Bratislava, Slovensko

Developer

WOAL s. r. o.

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava, Slovensko


Designed & developed by newschool.sk

© 2024 WOAL s.r.o.

© 2024 WOAL s. r. o.

Designed & developed by newschool.sk