Súťaž

Víťazný návrh vzišiel z vyzvanej architektonickej súťaže vyhlásenej spoločnosťou WOAL, v ktorej majú podiel J&T Real Estate (JTRE) a Cresco Real Estate.

Víťazom súťaže je ateliér BETWEEN. Hlavné mesto a mestská časť Bratislava – Staré Mesto, ktoré zadefinovali viaceré kritériá pre budúce zelené námestie, boli aj súčasťou poroty. Víťazný návrh bude realizovaný v súlade s Manuálom verejných priestorov - Princípy a štandardy zelene v meste od MIB.

Cieľom súťaže bolo vytvoriť pre obyvateľov a návštevníkov nábrežia Dunaja nový verejný priestor, ktorý prepojí princíp udržateľnosti a kvalitnej architektúry.

Nové verejné parkové námestie rozšíri nábrežnú promenádu, a poskytne aj v horúcich dňoch príjemnú mikroklímu.

Vyhlasovatelia súťaže si uvedomujú, že zeleň v meste je nevyhnutná pre zvládnutie klimatickej krízy a mestská zeleň zvyšuje kvalitu života jeho obyvateľov. Aj z tohto dôvodu bolo v podmienkach súťaže požadované, aby architekti navrhli také množstvo a typy drevín, ktoré by poskytli tieň pre aspoň polovicu námestia. Architekti mali v zadaní návrhu použiť dlhoveké druhy stromov s veľkými korunami, ktoré sú vhodné do mestského prostredia a odolné voči suchu a klimatickej zmene.

Do súťaže sa celkovo zapojilo šesť krajinných ateliérov. Porota, ktorej členmi boli aj starosta Starého Mesta Matej Vagač, uznávaný urbanista Peter Gero, či zástupca Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy, sa uzniesla, že víťazom architektonickej súťaže na vytvorenie nového námestia na nábreží Dunaja sú architekti z ateliéru BETWEEN.

Porota

zástupca Hl. mesta SR Bratislava, kancelária hlavného architekta – Štefan Hasička

zástupca Mestskej časti Bratislava Staré Mesto – starosta Matej Vagač

zástupca Slovenskej rady pre zelené budovy – Pavol Kukura

zástupca generálneho projektanta GFI – Peter Richárik

zástupca investora CRESCO REAL ESTATE – Branislav Draškovec

zástupca investora JTRE – Radoslav Christov

zástupca Fakulty architektúry STU – profesorka Ľubica Vitková

špecialista, uznávaný urbanista a zvolený predseda poroty – Peter Gero

Všetky súťažné návrhy

Súťažný návrh 2KA

Súťažný návrh BAAR

Súťažný návrh BETWEEN

Súťažný návrh DUMA

Súťažný návrh LABAK | MARKO & PLACEMAKERS

Súťažný návrh OFFICE110 + Ján Kohút + DIVO


Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Email

Adresa

Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu

811 02 Bratislava, Slovensko

Developer

WOAL s. r. o.

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava, Slovensko


Designed & developed by newschool.sk

© 2024 WOAL s.r.o.

© 2024 WOAL s. r. o.

Designed & developed by newschool.sk